Liên hệ

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn
RSS

Tin tức

Công nghệ tái chế - 30 Tháng Bảy 2014
LÀM MÓNG TÁI CHẾ BẰNG MÁY STABILIZER LÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO MỘT LỚP MÓNG MỚI BẰNG CÁCH DÙNG MÁY STABILIZER NGHIỀN NÁT TẠI CHỖ LỚP HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT CŨ + MÓNG ĐƯỜNG CŨ ĐỒNG THỜI ĐƯỢC TRỘN ĐỀU VỚI CÁC CHẤT GIA CỐ NHƯ XI-MĂNG HOẶC XI MĂNG + NHŨ TƯƠNG NHỰA RỒI LU LÈN CHẶT TAO RA LỚP MÓNG MỚI .
Chi tiêt