DUY TU BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Bảo trì và nâng cấp đường bộ và an toàn giao thông bằng các công nghệ Cào bóc, Gia cố, Tái chế tái sinh nguội tại chỗ theo phương pháp Nhật Bản.

Xem dự án
SẢN PHẨM AN TOÀN GIAO THÔNG

Đại lý độc quyền phân phối, tổ chức thi công lắp đặt các sản phẩm Dải phân cách mềm & đàn hồi IIDO, Hàng rào hộ lan con lăn đàn hồi KSI đến từ Hàn Quốc.

Xem dự án
VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ

Là đơn vị nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các giải pháp, kỹ thuật trong việc duy tu bảo trì và nâng cấp đường bộ và an toàn giao thông theo phương pháp Nhật Bản.

Xem dự án